XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019
11. – 12. dubna 2019
Brno, hotel Myslivna

Úvod

Vážené dámy a pánové,

jménem Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP si Vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat k účasti na XI. mezinárodní konferenci „Bioimplantologie 2019“, která se koná ve dnech 11. – 12. dubna 2019 v konferenčních prostorách hotelu Myslivna v Brně. Akce je pořádána ve spolupráci s Fakultou chemickou, Ústavem chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Biomedicínským centrem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

Hlavními tématy jedenáctého jsou „Kultivace buněk, jejich růst a transformace, Kmenové buňky, Klinické aplikace tkání a buněk, Preklinická testování, Mechanické aspekty biomplantologie atkáňového inženýrství, Nové materiály, technologie a zobrazovací metody pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství a Trendy a  vize v biomplantologii“. Našim cílem a vizí je uspořádat vědeckou konferenci, která přispěje nejen k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci, ale i ke zkvalitnění profesní činnosti.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností a aktivitou ke kvalitnímu programu konference.

                                         Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

 

MUDr. Barbara Kubešová
za programový výbor konference

 Programový výbor kongresu

Předsedkyně programového výboru
MUDr. Barbara Kubešová
předsedkyně Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP

doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň

Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH, AV ČR, v.v.i.

MUDr. Petr Vališ, Ph.D.
primář Ortopedické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni

doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
Pokročilé polymerní materiály a kompozity, CEITEC VUT v Brně


Hlavní témata

Kultivace buněk, jejich růst a transformace
Kmenové buňky
Klinické aplikace tkání a buněk
Preklinická testování
Mechanické aspekty biomplantologie a tkáňového inženýrství
Nové materiály, technologie a zobrazovací metody pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství
Trendy a vize v biomplantologii

Časový plán konference

  11. dubna 2019

 

  8.00 – 12.00 hod

Registrace účastníků

  9.00 – 9.15 hod

Zahájení konference

  9.15 − 10.30 hod

Přednáškový blok I.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break / doprovodná výstava firem

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok II.

  12.30 – 13.30 hod

Oběd

  13.30 − 15.00 hod

Přednáškový blok III.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break / doprovodná výstava firem

  15.30 − 17.00 hod

Přednáškový blok IV.

  17.00 – 17.10 hod

Závěr prvního dne konference

  19.00 – 23.00 hod

Společenský večer

  12. dubna 2019

 

  8.00 – 11.00 hod

Registrace účastníků

  9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok V.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok VI.

  12.30 – 12.40 hod

Závěr konference

  12.40 – 13.45 hod

Oběd

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno


Registrační poplatky

 

 

Do 29. 3. 2019

Na místě

Člen společnosti pro bioimplantologii

Kč 1 990,-

Kč 2 390,-

Nečlen

Kč 2 390,-

Kč 2 490,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, vstupenka na společenský večer, sborník přednášek, konferenční materiály a DPH.

Oběd formou menu

à  Kč 130,-

STORNO POPLATKY

Do 11. března 2019

100 % ze zaplacené zálohy

Od 12. března 2019

50 % ze zaplacené zálohy

Od 23. dubna 2019

se zaplacená záloha nevrací


Doprava k místu konání

Motoristé: Mapka místa konání je umístěna zde.
Cestující MHD: autobusová linka č. 52, pro vyhledání spoje doporučujeme použít. služby.

Registrace účastníků

11. dubna 2019    8.00 – 14.00 hod
12. dubna 2019    9.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Akreditace

Konference bude akreditována Českou lékařskou komorou dle platných předpisů.


Konferenční materiály

Program konference vč. sborníku abstrakt, konferenční set a jmenovka.


Oběd

Obědy formou menu se budou vydávat v hotelové restauraci dne 11. a 12. dubna 2019 od 12.00 do 13.30 hod. Cena Kč 130,- / oběd.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání konference.
V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky a posterová sekce.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 11. dubna 2019 od 20.00 hod v hotelové restauraci.
Vstupenka za společenský večer je zahrnuta v registračním poplatku.


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti do 4. března 2019.
Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte nejpozději do 11. března 2019.

Kongresová technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu.

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.
Posterová sekce bude umístěna v prostorách doprovodné výstavy a foyer. Poster formát A0.


Partneři a vystavovatelé

Partner konference


Vystavovatel

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Olomoucká 797/80, 617 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018