Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP

Bioimplantologie je vědecký obor zabývající se terapeutickými postupy, které využívají regenerační potenciál tkání a buněk. Zahrnuje různé aspekty buněčné terapie, regenerativní medicíny, tkáňového inženýrství a transplantací. Je úzce spojen s vývojem nosičů buněk a s moderními technologiemi přípravy nosičů a transportních systémů.

Jako multidisciplinární obor bioimplantologie propojuje lékaře, výzkumné pracovníky, studenty, techniky, laboranty a legislativní pracovníky, kteří se zajímají a nějakým způsobem zasahují do oblasti moderní terapie a tkáňových a buněčných transplantátů.POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI


Společnost pro bioimplantologii chce zprostředkovávat informace o náhradách tkání založené na vědeckých důkazech nejen odborníkům, ale také zájemcům z řad laické veřejnosti nebo pacientským organizacím."Vše se mění, nic nezaniká"

"Omnia mutantur, nihil interit."

XV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE BIOIMPLANTOLOGIE A REGENERATIVNÍ MEDICÍNA 2024

Termín konference: 25.-26. dubna 2024

Konference nabídne široké spektrum aktuálních a kvalitních informací nejen pro odborníky v klinickém a preklinickém výzkumu, ale i pro laboranty, akademické pracovníky, studenty a všechny, kteří se denně setkávají s touto tematikou. 

Program se zaměří na poskytnutí hlubšího porozumění a orientace v interdisciplinárních tématech bioimplantologie a poslouží jako platforma pro rozvíjení stávajících spoluprací a vznik nových.

Staňte se členem společnosti pro bioimplantologii!

Zajímáte se o problematiku vývoje moderních léčebných postupů s využitím tkání a buněk? Přidejte se k našemu týmu.