Odkazy

Ministerstvo zdravotnictví ČR


   Koordinační středisko transplantací

Státní ústav pro kontrolu léčiv


Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

Koordinační středisko transplantací


Česká společnost pro ortopedii a traumatologii

Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP

Česká transplantační společnost