Výbor společnosti

Členové výboru společnosti a revizní komise (na období 2024-2027)

Předsedkyně
doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
CEITEC VUT Brno
Purkyňova 656/123
612 00 Brno

Místopředseda
doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Hematologicko-onkologické oddělení, FN Plzeň
Alej Svobody 80
323 00 Plzeň

Vědecký sekretář
doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
ÚSMH AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 94/41
182 09 Praha 8

Členka výboru
Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
Alej Svobody 76
323 00 Plzeň

Člen výboru
MUDr. MDDr. Martin Bartoš, Ph.D.
Stomatologická klinika, 1. LF UK a VFN
Kateřinská 1660/32
121 08 Praha 2

Tajemník
doc. Ing. Radek Sedláček, Ph.D.
Fakulta strojní, ČVUT v Praze
Technická 4
160 00 Praha 6


Předseda revizní komise
prof. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA, LL.M., FICS
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno

Členka revizní komise
doc. Ing. Věra Jenčová, Ph.D.
Katedra chemie, TU v Liberci
Studentská 2
461 77 Liberec

Členka revizní komise
Mgr. Michala Klusáček Rampichová, Ph.D.
Ústav experimentální medicíny AVČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4


XV. mezinárodní konference Bioimplantologie a regenerativní medicína 2024