Stanovy společnosti

Společnost pro Bioimplantologii ČLS JEP (dále jen OS) je dobrovolné sdružení osob, které mají zájem pracovat v oblasti působnosti OS. OS je organizační složkou ČLS JEP bez právní subjektivity, je ve své odborné činnosti autonomní a nese za výkon své činnosti plnou odpovědnost. Poslání, cíle a formy činnosti OS jsou shodné s posláním a cíli ČLS JEP.


OS působí v oblasti bioimplantologie, cílem OS je napomáhat při vytváření podmínek pro rozvoj a praktickou aplikaci buněčné a tkáňové léčby v ČR.

XV. mezinárodní konference Bioimplantologie a regenerativní medicína 2024