Kontaktní informace

Předsedkyně:
doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
CEITEC VUT Brno
Purkyňova 656/123
612 00 Brno
lucy.vojtova@ceitec.vutbr.cz

Místopředseda:
doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Hematologicko-onkologické oddělení, FN Plzeň
Alej Svobody 80
323 00 Plzeň
lysak@fnplzen.cz

Vědecký sekretář:
doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
ÚSMH AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 94/41
182 09 Praha 8
suchy@irsm.cas.cz

Kontaktní formulář