Vyhlášení voleb do výboru a revizní komise

12.01.2024


Členové Společnosti pro bioimplantologii ve dnech 13. až 17. prosince 2023 zvolili nový výbor a revizní komisi pro období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027.

V čele Společnosti stanula doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D., která převzala vedení od MUDr. Barbaře Kubešové, zakladatelce a dosavadní vedoucí osobnosti Společnosti.

MUDr. Kubešová se zasloužila o stabilní základnu a houževnatost Společnosti a zůstává nadále její řádnou členkou. Její práce je inspirací k dalšímu rozvoji a posílení ambicí Společnosti.