XV. mezinárodní konference

BIOIMPLANTOLOGIE a regenerativní medicína 2024

25.-26. dubna 2024 v hotelu Galant v Lednici

Vážené dámy, vážení pánové,

jménem Programového výboru konference a Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP bychom Vás rádi srdečně pozvali na XV. mezinárodní konferenci Bioimplantologie a regenerativní medicíny, která se bude konat od 25. - 26. dubna 2024 v idylické obci Lednice u Břeclavi.

Konference nabídne široké spektrum aktuálních a kvalitních informací nejen pro odborníky v klinickém a preklinickém výzkumu, ale i pro laboranty, akademické pracovníky, studenty a všechny, kteří se denně setkávají s touto tematikou. Program se zaměří na poskytnutí hlubšího porozumění a orientace v interdisciplinárních tématech bioimplantologie a poslouží jako platforma pro rozvíjení stávajících spoluprací a vznik nových.

Věříme, že témata konference Vás osloví a že svou odborností a aktivní účastí přispějete k obohacení jejího programu. Těšíme se na Vaši účast a na setkání s Vámi.

XV. ročník této konference se koná s podporou fondů EHP z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.


Témata konference

nanomateriály a nanovlákna
3D tisk a 3D biotisk a jiné aditivní technologie
hydrogely
přírodní a syntetické polymery v bioimplantologii
biomechanika
biotribologie
zobrazovací metody a obrazová analýza
statistika v biomedicíně
numerické modely v biomedicíně
buněčné modely v biomedicíně
zvířecí modely v biomedicíně
preklinické a klinické studie
kmenové buňky a jiné buněčné terapie
biosenzory
transport léčiv
klinické aspekty regenerace tkání


Program

Odborný program konference bude probíhat od 25. 4. 2024 10:00 a bude zakončen 26. 4. 2024 v 11:40. Těšit se můžete na zajímavé přednášky, na čtvrteční společenský večer a na páteční vyhlášení vítězů soutěže o tři nejlepší prezentace e-posterů. Odborný program s plnými abstrakty si můžete stáhnout na odkazu níže.


Programový výbor

 • doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
  CEITEC VUT Brno
 • doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
  Hematologicko-onkologické oddělení, FN Plzeň
 • prof. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA, LL.M., FICS
  Fakultní nemocnice Brno
 • doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
  Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH AVČR, v.v.i.
 • Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.
  Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
 • MUDr. MDDr. Martin Bartoš, Ph.D.
  Stomatologická klinika, 1. LF UK a VFN
 • doc. Ing. Radek Sedláček, Ph.D.
  Fakulta strojní, ČVUT v Praze
 • doc. Ing. Věra Jenčová, Ph.D.
  Katedra chemie, TU v Liberci
 • Mgr. Michala Klusáček Rampichová, Ph.D.
  Ústav experimentální medicíny AVČR, v.v.i.


Informace pro prezentující

 • Registrace k pasivní účasti prodloužena do 19. dubna 2024

 • Ukončení registrace k aktivní účasti (přednáška, e-poster) 29. března 2024.

 • Vyrozumění o zařazení přednášky, posteru obdržíte do 5. dubna 2024.

 • První sekce konference bude probíhat v anglickém jazyce kvůli zahraničním přednášejícím.

 • Ostatní sekce konference včetně e-posterové budou probíhat v českém jazyce, ale s textovými a obrazovými podklady v jazyce anglickém.

 • Délka přednášek je 15 min + 5 min diskuse.

 • Prezentace e-posterů proběhne v samostatné sekci formou 3 minutových sdělení.

 • NEPŘEHLÉDNĚTE: Během e-posterové sekce proběhne soutěž o nejlepší prezentaci e-posteru. Vítězové budou vyhlášeni během poslední páteční sekce a jsou pro ně připraveny zajímavé ceny.
 • Forma e-posteru jsou 3 slidy (.ppt).

 • Prezentace pro přednášky i e-postery prosíme předat technické obsluze v přednáškovém sále před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.

 • Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.

 • Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále.

 • Konferenční technika: dataprojektor, PC, laserové ukazovátko, náhledový monitor, časomíra.

 • Doprovodná výstava firem bude probíhat ve foyer hotelu Galant. Máte-li zájem o zaslání nabídky firemních prezentací a podmínek pro vystavovatele, kontaktujte prosím Aleše Martinka, e-mail: a.martinek@symma.cz, mobil: +420 607 650 654.

 • Odborné dotazy ke konferenci a programu vítány na info@bioimplantologie.cz.

Informace pro účastníky

Registrační poplatky

Do 19. dubna 2024:
Člen BioS       3 200 Kč/ 131 EUR

Nečlen           3 500 Kč/ 143 EUR

Na místě:       4 500 Kč/ 184 EUR

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, 1 x oběd, vstupenka na společnou večeři, sborník abstraktů, konferenční materiály a DPH.

Storno poplatky

○ do 27. března 2024 bude vráceno 100 % ze zaplacené zálohy

○ od 28. března 2024 bude  vráceno 50 % ze zaplacené zálohy

○  od 20. dubna 2024 se zaplacená záloha nevrací

Registrace účastníků

Registrace účastníků bude probíhat ve foyer hotelu Galant ve dnech:

○  25. dubna 2024 9.30 – 13.00
○  26. dubna 2024 8.00 – 10.00


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.

NLZP obdrží potvrzení o účasti.

Oběd

Obědy formou menu se budou vydávat v hotelové restauraci od 11.30 do 13.00 hod.

Požadavky na dietní omezení stravy sdělte při registraci.

Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.

Konferenční materiály

○ program konference
○ blok
○ tužka
○ šňůrka pro jmenovku


Ubytování

Místo konání konference:
Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44, Lednice

Ubytování není zahrnuto v registračním poplatku. Pro rezervaci hotelu prosím zašlete vyplněný ubytovací formulář na a.muchova@symma.cz.

Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz
Generální partner konference


Partneři konference


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz

Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz


Odborné dotazy ke konferenci a programu vítány na info@bioimplantologie.cz.